Raport okresowy za III kwartał 2021 r. United Label Spółka Akcyjna

Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2021 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Darren Newnham – Prezes Zarządu Załącznik:...

Raport bieżący nr 13/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący ESPI nr 13/2021 Data: 30 września 2021 r. Aktualizacja informacji o szacunkowych wynikach ze sprzedaży gry „Tails of Iron” Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka ") w nawiązaniu do raportu bieżącego 12/2021 z dnia 20 września 2021 roku informuje, że na podstawie raportów od platform...

Raport bieżący nr 12/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący ESPI nr 12/2021 Data: 20 września 2021 r. Temat: Powzięcie informacji o szacunkowych wynikach ze sprzedaży gry „Tails of Iron” Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółkat") na podstawie raportów od platform dystrybucji cyfrowej PC oraz konsolowych szacuje, że w ciągu pierwszych trzech dni od dnia...

Raport bieżący nr 11/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący 11/2021Data: 18 sierpnia 2021Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", “Spółka”) informuje, że po otrzymaniu potwierdzonych raportów sprzedażowych ze wszystkich platform, łączne odnotowane przychody ze sprzedaży gry "Eldest Souls" od dnia premiery na platformach PC, Nintendo...

Raport okresowy za II kwartał 2021 r. United Label Spółka Akcyjna

Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2021 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Darren Newnham...

Raport bieżący nr 10/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący ESPI nr 10/2021 27 lipca 2021 r. Informacje poufne – art. 17 MAR Temat: „Zawarcie nowej umowy z Odd Bug Studio Ltd.” Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła kolejną umowę na produkcję gry ze studiem Odd Bug Studio Ltd. z...

Raport bieżący nr 9/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący nr 9/2021 (raport ESPI) Temat: Ustalenie daty premiery gry "Tails of Iron" Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji o ustaleniu daty premiery gry "Tails of Iron" w wersji na...