Raport bieżący nr 13/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący ESPI nr 13/2021

Data: 30 września 2021 r.

Aktualizacja informacji o szacunkowych wynikach ze sprzedaży gry „Tails of Iron”

Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka “) w nawiązaniu do raportu bieżącego 12/2021 z dnia 20 września 2021 roku informuje, że na podstawie raportów od platform dystrybucji cyfrowej PC oraz konsolowych szacuje, iż w ciągu pierwszych dziesięciu dni od dnia premiery gry „Tails of Iron” („Gra”) tj. od dnia 17 września 2021 roku do końca dnia 26 września 2021 roku, sprzedaż Gry wyniosła ponad 45.000 sprzedanych egzemplarzy, co przełożyło się na ponad 2 mln zł przychodu ze sprzedaży odnotowanego przez Spółkę. Wskazana kwota uwzględnia prowizje na rzecz platform dystrybucji oraz współwydawcy.

W powyższym okresie sprzedaż Gry z podziałem na platformy przedstawia się następująco:

Sprzedaż Gry w wersji na konsole (Nintendo Switch, Xbox i Sony Playstation) wygenerowała około 1,07 mln zł przychodu (52% sprzedaży), natomiast sprzedaż Gry na platformach PC (Steam i innych) wygenerowała około 980.000,00 zł przychodu (48% sprzedaży).

W opinii Zarządu Spółki Gra może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki co najmniej do końca 2023 roku.

Darren Newnham – Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR