Raport bieżący nr 10/2024

Temat: Powołanie nowego Prezesa Zarządu United Label S.A.

Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 10 czerwca 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie powołania z dniem 10 czerwca 2024 roku Pana Marka Tymińskiego do Zarządu Spółki, powierzając mu jednocześnie pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

Życiorys zawodowy Pana Marka Tymińskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Załącznik:

Życiorys Marka Tymińskiego