Raport bieżący nr 10/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący ESPI nr 10/2021

27 lipca 2021 r.

Informacje poufne – art. 17 MAR

Temat: „Zawarcie nowej umowy z Odd Bug Studio Ltd.”

Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła kolejną umowę na produkcję gry ze studiem Odd Bug Studio Ltd. z siedzibą w Manchesterze w Anglii („Umowa”). Odd Bug Studio Ltd. jest odpowiedzialne za produkcję gry „Tails of Iron”, największy dotychczas projekt wydawniczy Spółki, której globalna premiera odbędzie w dniu 17 września 2021 r.

Na podstawie Umowy Odd Bug Studio Ltd. stworzy kolejną grę, która zostanie wydana przez Spółkę. Umowa stanowi jednocześnie potwierdzenie satysfakcjonującej współpracy stron oraz obustronną wolę zacieśnienia i kontynuowania tej współpracy. 

Na mocy Umowy Spółka będzie współfinansować produkcję nowej gry oraz jej marketing. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od typowych warunków tego rodzaju umów stosowanych w obrocie. 

Informacja została uznana za poufną z uwagi na jej znaczenie dla Spółki, w tym zwłaszcza ze względu na jej potencjalny wpływ na przyszłą sytuację finansową Spółki. 

Darren Newnham – Prezes Zarządu