Raport bieżący nr 1/2022 (raport ESPI)

Raport bieżący ESPI nr 1/2022

Data: 14 stycznia 2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat: Wypowiedzenie umowy wydawniczej z deweloperem Lunaris Iris

Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 stycznia 2022 r. wypowiedział ze skutkiem natychmiastowym umowę wydawniczą z deweloperem Lunaris Iris z siedzibą we Francji.

Powodem wypowiedzenia umowy zawartej 11 grudnia 2018 r. są istotne opóźnienia w dostarczeniu gry „Beyond The Last Hour” wcześniej znanej jako „Horae: Ouroboros Unfairness” („Gra”). Spółka nie poniosła kosztów z tytułu niezrealizowania projektu. Prace nad Grą nie będą kontynuowane.

Darren Newnham – Prezes Zarządu