Raport bieżący nr 12/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący ESPI nr 12/2021

Data: 20 września 2021 r.

Temat: Powzięcie informacji o szacunkowych wynikach ze sprzedaży gry „Tails of Iron”

Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółkat”) na podstawie raportów od platform dystrybucji cyfrowej PC oraz konsolowych szacuje, że w ciągu pierwszych trzech dni od dnia premiery Gry „Tails of Iron” („Gra”) tj. od dnia 17 września 2021 roku do końca dnia 19 września 2021 roku, sprzedaż Gry wyniosła ponad 28.072 sprzedanych egzemplarzy, co przełożyło się na ponad 1,2 mln zł przychodu ze sprzedaży odnotowanego przez Spółkę.

W powyższym okresie ilość sprzedanych egzemplarzy Gry z podziałem na platformy przedstawia się następująco:

Szacunkowa sprzedaż egzemplarzy Gry na platformach PC (Steam i innych) wyniosła 14.898 egzemplarzy, natomiast szacunkowa sprzedaż Gry w wersji na konsole (Nintendo Switch, Xbox and Sony Playstation) wyniosła 13,174 egzemplarzy.

Emitent będzie monitorował potencjalne osiągnięcie punktu progu rentowności Gry i poinformuje o tym w odrębnym raporcie bieżącym. W opinii Zarządu Spółki Gra może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki co najmniej do końca 2023 roku.

Darren Newnham – Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR