Raport bieżący nr 9/2024

Temat: Rezygnacja Członka Zarządu

United Label S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2024 r., jedyny członek Zarządu – Darren Newnham złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i jednocześnie z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 7 czerwca 2024 r. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd:

Darren Newnham – Prezes Zarządu