Raport bieżący nr 10/2024

Temat: Powołanie nowego Prezesa Zarządu United Label S.A. Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 10 czerwca 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie powołania z dniem 10 czerwca 2024 roku Pana Marka Tymińskiego do Zarządu Spółki, powierzając mu jednocześnie pełnienie...

Raport bieżący nr 9/2024

Temat: Rezygnacja Członka Zarządu United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 7 czerwca 2024 r., jedyny członek Zarządu - Darren Newnham złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i jednocześnie z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 7 czerwca 2024 r. Przyczyny rezygnacji...

TAILS OF IRON 2: WHISKERS OF WINTER ANNOUNCED

Odd Bug Studio and CI Games’ United Label have announced Tails of Iron 2: Whiskers of Winter, sequel to the critically acclaimed 2021 adventure-RPG. In Whiskers of Winter players take up the mantle of Arlo – son of the Warden of the North – following a brutal attack by the Dark Wings, a...

Raport bieżący ESPI nr 4/2022

Temat: Powzięcie informacji o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki United Label S.A. Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 maja 2022 r. Spółka powzięła informację o ogłoszeniu przez CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Podmiot...

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 3/2022

Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI nr 3/2022 z dnia 21 marca 2022 roku. Korekta dotyczy wysokości wydatków marketingowych i produkcyjnych poniesionych przez Spółkę na grę „Tails of Iron”, które wyniosły 4,9 mln zł, a nie 6,9 mln zł jak...

Raport bieżący ESPI nr 3/2022

Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że łączne przychody ze sprzedaży gry "Tails of Iron" („Gra”) od dnia jej premiery na PC, Nintendo Switch, Xbox platformy Sony Playstation, tj. od 17.09.2021 r. do grudnia 2021 r. wyniosły 6,3 mln zł. Wskazana kwota obejmuje prowizje dla platform...

Raport roczny za rok 2021

Temat: Raport roczny za rok 2021 Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2021. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO Darren Newnham - Prezes Zarządu 21_03_2022_Jednostkowy Raport Roczny...

RAPORT EBI NR 1 ZA ROK 2022

Raport bieżący (EBI) numer: 1/2022 Data: 28 stycznia 2022 Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku Treść: Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach: •          raport roczny za 2021 r. – 21 marca 2022 r. •          raport...

Raport bieżący ESPI nr 2/2022

Raport bieżący ESPI nr 2/2022 Data sporządzenia: 19 stycznia 2022 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Temat: Zawarcie umowy na produkcję gry Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 stycznia 2022 r. zawarł umowę...

Raport bieżący nr 1/2022 (raport ESPI)

Raport bieżący ESPI nr 1/2022 Data: 14 stycznia 2022 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Temat: Wypowiedzenie umowy wydawniczej z deweloperem Lunaris Iris Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 stycznia 2022 r. wypowiedział ze skutkiem natychmiastowym...