RAPORT EBI NR 1 ZA ROK 2022

Raport bieżący (EBI) numer: 1/2022

Data: 28 stycznia 2022

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Treść: Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:

•          raport roczny za 2021 r. – 21 marca 2022 r.

•          raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 13 maja 2022 r.

•          raport kwartalny za II kwartał 2022 r. – 12 sierpnia 2022 r.

•          raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 r.

Emitent zdecydował się przekazać raport roczny w terminie do 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego (tj. do dnia 21 marca 2022 roku), a zatem jest zwolniony z obowiązku przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Darren Newnham – Prezes Zarządu