Raport bieżący ESPI nr 2/2022

Raport bieżący ESPI nr 2/2022

Data sporządzenia: 19 stycznia 2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat: Zawarcie umowy na produkcję gry

Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 stycznia 2022 r. zawarł umowę na produkcję gry z deweloperem z siedzibą w Chicago _USA_ Panem Sam Enright pod tytułem “Beyond Galaxyland” z gatunku Action Adventure RPG _”Gra”_. Gra będzie wydana na platrofmach PC, Xbox, Playstation oraz Switch.

Poza wynagrodzeniem określonym w umowie deweloper będzie uprawniony do określonego procentowo udziału w przychodzie netto ze sprzedaży Gry (tantiem).

Postanowienia przedmiotowej umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Darren Newnham – Prezes Zarządu