Raport bieżący nr 11/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący 11/2021
Data: 18 sierpnia 2021
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że po otrzymaniu potwierdzonych raportów sprzedażowych ze wszystkich platform, łączne odnotowane przychody ze sprzedaży gry “Eldest Souls” od dnia premiery na platformach PC, Nintendo Switch, Xbox oraz Sony Playstation, tj. od 29 lipca 2021 r. do 18 sierpnia 2021 r. przekroczyły 396.000 USD (1,54 mln zł). Wskazana kwota uwzględnia prowizje dla platform dystrybucyjnych oraz współwydawców (CI Games S.A). Poziom obecnych przychodów jest zatem wyższy niż poziom całkowitych nakładów poniesionych na marketing i produkcję gry przez Spółkę i oznacza, że osiągnięto próg rentowności.

W okresie od premiery gry “Eldest Souls” do 18 sierpnia 2021 r., na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, wolumen sprzedaży tej gry na wszystkich platformach osiągnął ponad 44 tys. sztuk. Platforma PC (Steam i inne) jest wiodącą platformą osiągania przychodów z gry “Eldest Souls” – sprzedano na niej 27.999 kopii gry, a na konsolach 16.199 (Nintendo 7.963, Sony PS 7.079 i Xbox 1.427).

Po pokryciu nakładów na produkcję i marketing gry, Emitent będzie dzielił się przychodami ze sprzedaży gry z deweloperem, Fallen Flag Studios, przy czym Spółka zachowa znaczący udział w przychodach ze sprzedaży. W ocenie Zarządu Spółki gra “Eldest Souls” będzie miała istotny wpływ na wyniki Emitenta co najmniej do końca 2023 roku.

Darren Newnham – Prezes Zarządu