Raport okresowy za II kwartał 2021 r. United Label Spółka Akcyjna

Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2021 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Darren Newnham – Prezes Zarządu

Załącznik:
Raport okresowy za II kwartał 2021 roku (PDF)