Raport bieżący nr 5/2024

Temat: Rozpoczęcie kampanii marketingowej gry „Tails of Iron 2: Whiskers of Winter” Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w nawiązaniu do raportu 2/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku informuje, że w dniu 21 marca 2024 roku Spółka rozpoczyna kampanię marketingową gry „Tails of Iron 2: Whiskers...

Raport bieżący ESPI nr 1/2024

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu:   Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 3...

Raport bieżący ESPI nr 5/2023

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu United Label S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r. Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2023 roku („ZWZ”)...

Raport bieżący ESPI nr 7/2022

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta Podstawa prawna: Art. 70 ust 1 ustawy o ofercie Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27 lipca 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z...

Raport bieżący ESPI nr 6/2022

Temat: Powzięcie informacji o zmianie treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki United Label S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 4/2022 z dnia 17 maja 2022...

Raport bieżący ESPI nr 5/2022

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu United Label S.A. w dniu 21 czerwca 2022 roku Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz...

Raport bieżący ESPI nr 4/2022

Temat: Powzięcie informacji o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki United Label S.A. Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 maja 2022 r. Spółka powzięła informację o ogłoszeniu przez CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Podmiot...

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 3/2022

Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI nr 3/2022 z dnia 21 marca 2022 roku. Korekta dotyczy wysokości wydatków marketingowych i produkcyjnych poniesionych przez Spółkę na grę „Tails of Iron”, które wyniosły 4,9 mln zł, a nie 6,9 mln zł jak...

Raport bieżący ESPI nr 3/2022

Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że łączne przychody ze sprzedaży gry "Tails of Iron" („Gra”) od dnia jej premiery na PC, Nintendo Switch, Xbox platformy Sony Playstation, tj. od 17.09.2021 r. do grudnia 2021 r. wyniosły 6,3 mln zł. Wskazana kwota obejmuje prowizje dla platform...

Raport bieżący ESPI nr 2/2022

Raport bieżący ESPI nr 2/2022 Data sporządzenia: 19 stycznia 2022 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Temat: Zawarcie umowy na produkcję gry Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 stycznia 2022 r. zawarł umowę...