Raport bieżący ESPI nr 7/2022

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Podstawa prawna: Art. 70 ust 1 ustawy o ofercie

Treść:

Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27 lipca 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Plik: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych