Raport bieżący ESPI nr 1/2024

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:  

Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka“, “Emitent“) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 3 stycznia 2024 roku Spółka otrzymała od CI Games SE zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik: CIG – Zawiadomienie z art. 69