Korekta raportu bieżącego ESPI nr 3/2022

Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI nr 3/2022 z dnia 21 marca 2022 roku.

Korekta dotyczy wysokości wydatków marketingowych i produkcyjnych poniesionych przez Spółkę na grę „Tails of Iron”, które wyniosły 4,9 mln zł, a nie 6,9 mln zł jak podano omyłkowo w raporcie nr ESPI 3/2022 z dnia 21 marca 2022 roku.

Treść raportu przed korektą:

Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że łączne przychody ze sprzedaży gry “Tails of Iron” (“Gra”) od dnia jej premiery na PC, Nintendo Switch, Xbox, Sony Playstation, tj. od 17.09.2021 r. do grudnia 2021 r. wyniosły 6,3 mln zł.

Wskazana kwota obejmuje prowizje dla platform dystrybucyjnych i współwydawców. Poziom bieżących przychodów jest więc wyższy niż poziom łącznych wydatków marketingowych i produkcyjnych poniesionych przez Spółkę na tą Grę, wynoszący 6,9 mln zł co oznacza, że Gra oficjalnie osiągnęła próg rentowności w ciągu 4 miesięcy od dnia jej premiery.

W okresie od dnia premiery “Tails of Iron” do 31 grudnia 2021 roku sprzedaż tej Gry na wszystkich platformach osiągnęła ponad 105 000 sztuk. Na PC _Steam i inne_, wiodącym kanale sprzedaży Tails of Iron, sprzedano 57 399 sztuk, a na konsolach 50 202 sztuk _Nintendo 18 637, Sony PS 19 689 i Xbox 11 876_.

Po pokryciu wydatków na produkcję i marketing Gry, Emitent podzieli się przychodami ze sprzedaży Gry z deweloperem Odd Bug Studios, przy czym Spółka zachowa znaczącą część przychodów ze sprzedaży.

W ocenie Zarządu Spółki, gra “Tails of Iron” będzie miała istotny wpływ na wyniki Spółki co najmniej do końca 2024 roku.

Darren Newnham – Prezes Zarządu

 

Treść raportu po korekcie:

Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że łączne przychody ze sprzedaży gry “Tails of Iron” _”Gra”_ od dnia jej premiery na PC, Nintendo Switch, Xbox, Sony Playstation, tj. od 17.09.2021 r. do grudnia 2021 r. wyniosły 6,3 mln zł.

Wskazana kwota obejmuje prowizje dla platform dystrybucyjnych i współwydawców. Poziom bieżących przychodów jest więc wyższy niż poziom łącznych wydatków marketingowych i produkcyjnych poniesionych przez Spółkę na tą Grę, wynoszący 4,9 mln zł co oznacza, że Gra oficjalnie osiągnęła próg rentowności w ciągu 4 miesięcy od dnia jej premiery.

W okresie od dnia premiery “Tails of Iron” do 31 grudnia 2021 roku sprzedaż tej Gry na wszystkich platformach osiągnęła ponad 105 000 sztuk. Na PC _Steam i inne_, wiodącym kanale sprzedaży Tails of Iron, sprzedano 57 399 sztuk, a na konsolach 50 202 sztuk _Nintendo 18 637, Sony PS 19 689 i Xbox 11 876_.

Po pokryciu wydatków na produkcję i marketing Gry, Emitent podzieli się przychodami ze sprzedaży Gry z deweloperem Odd Bug Studios, przy czym Spółka zachowa znaczącą część przychodów ze sprzedaży.

W ocenie Zarządu Spółki, gra “Tails of Iron” będzie miała istotny wpływ na wyniki Spółki co najmniej do końca 2024 roku.