Raport bieżący ESPI nr 5/2023

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu United Label S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.

Treść:

Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka“) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2023 roku („ZWZ”) posiadali co najmniej 5% liczby głosów:

Spółka CI Games SE dysponowała na tym ZWZ głosami w liczbie 1 168 555 z akcji w liczbie 1 168 555. Stanowiło to 100 % w liczbie głosów na tym ZWZ oraz 91,65% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %