Raport bieżący ESPI nr 6/2022

Temat: Powzięcie informacji o zmianie treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki United Label S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść:

Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 4/2022 z dnia 17 maja 2022 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 czerwca 2022 r. powziął informację o zmianie treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Wezwanie”) w zakresie wydłużenia okresu przyjmowania zapisów.

W związku z powyższym zmianie uległy następujące terminy wskazane w pkt. 10 Wezwania:

  • data zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 14 lipca 2022 roku,
  • planowana data transakcji nabycia Akcji: 19 lipca 2022 roku,
  • planowana data rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 22 lipca 2022 roku.

W pozostałym zakresie pkt 10 Wezwania pozostaje bez zmian.