Raport bieżący ESPI nr 5/2022

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu United Label S.A. w dniu 21 czerwca 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść:

Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 czerwca 2022 roku posiadali co najmniej 5% liczby głosów:

Spółka CI Games Spółka akcyjna posiadający 1 000 000 z posiadanych akcji w liczbie 1 000 000. Stanowiło to 100 % w liczbie głosów na tym ZWZ oraz 78,43% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Darren Newnham – Prezes Zarządu