Raporty

EBI ESPI Inne

Raport bieżący nr 10/2024

Temat: Powołanie nowego Prezesa Zarządu United Label S.A. Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 10 czerwca 2024

Read More »

Raport bieżący nr 9/2024

Temat: Rezygnacja Członka Zarządu United Label S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2024 r., jedyny członek Zarządu – Darren

Read More »

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2024

Temat: Ogłoszenie Zarządu United Label S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia United Label S.A. Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym

Read More »

Raport bieżący nr 6/2024

Temat: Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024” United Label S.A. Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w

Read More »

Raport roczny za rok 2023

Temat: Raport roczny za rok 2023 Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport

Read More »

Raport bieżący nr 5/2024

Temat: Rozpoczęcie kampanii marketingowej gry „Tails of Iron 2: Whiskers of Winter” Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka“) w nawiązaniu do

Read More »

Raport bieżący nr 4/2024

Temat: Podpisanie umowy z firmą audytorską  o badanie sprawozdań finansowych Treść raportu: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka“) informuje, że w dniu

Read More »

Raport bieżący nr 3/2024

Temat: Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect Treść raportu: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) w związku z pkt

Read More »

Raport bieżący nr 2/2024

Temat: Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Treść raportu: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że w dniu 12 stycznia 2024

Read More »

Raport bieżący ESPI nr 1/2024

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu

Read More »