Animator Rynku

Animator Rynku

Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008665 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Zarząd: Jacek Rachel – Prezes, Tomasz Lalik – Wiceprezes Kapitał zakładowy: 19.796.924,00 zł, opłacony w całości.