Dokumenty i ład korporacyjny spółki

Dok Pre Dan Pro
Date

DOKUMENT INFORMACYJNY

 United Label S.A. z siedzibą w Warszawie 

sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.