Zarząd i Rada Nadzorcza

Marek Tymiński  – Prezes Zarządu

Pan Marek Lech Tymiński ukończył programy Management w Canadian International Management Institute, Management Development Program na University of Virginia oraz Leadership Development Program i Advancing Global Leadership w Center for Creative Leadership. W 1997 roku otworzył swoją pierwszą działalność gospodarczą. W kolejnych latach pełnił funkcje członka zarządu i wspólnika w wielu firmach z branży rozrywki elektronicznej. Od 2002 roku jest Prezesem Zarządu, założycielem i głównym akcjonariuszem CI Games SE (będącej spółką dominującą wobec United Label S.A.)

Angelina Stokłosa – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Adwokat, doktor nauk prawnych, doradca prawny wielu spółek giełdowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego i prawie gier wideo; autor licznych publikacji z tego zakresu. Z Grupą Kapitałową CI Games jest związana od 2015 r. Członek Rady Nadzorczej United Label S.A. od sierpnia 2018 r.

Monika Rumianek – Niezależny członek Rady Nadzorczej United Label S.A.

Monika Rumianek ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Z branżą HR związana jest od 2001 roku. Przez 12 lat pracowała w spółkach specjalizujących się w doradztwie personalnym, w których odpowiadała za realizację projektów rekrutacyjnych dla organizacji polskich i międzynarodowych. Dołączyła do Grupy Kapitałowej CI Games w październiku 2013 r. Obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w United Label S.A.

Jerzy Litwiniuk – Niezależny członek Rady Nadzorczej United Label S.A.

Jerzy Litwiniuk ma bogate doświadczenie w zarządzaniu finansami w dużych firmach technologicznych, takich jak Alcatel-Lucent, AT&T i Telkom-Telfa. Był także zaangażowany w prowadzenie spółki świadczącej usługi finansowe i księgowe. Jerzy Litwiniuk jest związany z branżą gier wideo od wielu lat. Ma szeroką wiedzę na temat branży, w tym wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu działem finansowym i działem sprawozdawczości finansowej spółki z branży gier wideo.

Marcin Garliński – Niezależny członek Rady Nadzorczej United Label S.A.

Pan Marcin Garliński jest absolwentem magisterskich studiów menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Bankowość i Finanse. W latach 1997-1999 Pan Marcin Garliński pełnił funkcje Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu w spółce MUZA S.A. z siedzibą w Warszawie. Od 1999 roku do chwili obecnej pełni funkcje Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego w spółce MUZA S.A. Pan Marcin Garliński jest ponadto Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Medical Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie, Członkiem Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Członkiem Rady Nadzorczej spółki PDK S.A. z siedzibą w Warszawie, Członkiem Rady Nadzorczej CI Games S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej United Label S.A. Pan Marcin Garliński pełni również funkcję Członka Zarządu Fundacji na rzecz Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Jest niezależnym Członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej CI Games SE., posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Rafał Berliński – Niezależny członek Rady Nadzorczej United Label S.A.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia MBA w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Posiada doświadczenie w zarządzaniu spółkami, w tym z branży Systemów Informacji Przestrzennej. Zdobywał doświadczenie zawodowe w takich spółkach jak PPWK S.A., New Trade Solutions S.A., Imagis S.A., Emapa S.A., GPS Konsorcjum i Paramoto sp. z o.o.