Kalendarz publikacji

2024

Zarząd Spółki United Label S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r.;
  • raport roczny za 2023 r. – 20 marca 2024 r.;
  • raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.;
  • raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.