Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2024

Temat: Ogłoszenie Zarządu United Label S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia United Label S.A.

Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. o godz. 11.00 w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 126/134.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Szczegółowa podstawa prawna § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Zarząd:
Darren Newnham – Prezes Zarządu

Załączniki:

Ogłoszenie Zarządu United Label S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r.
Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie United Label S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.
Wniosek Zarządu United Label S.A. w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym 2023 r.
Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ United Label S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.
Formularz pełnomocnictwa na ZWZ United Label S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.
Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji