Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2022

Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 126/134.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika, informację o ogólnej liczbie głosów w spółce oraz wniosek zarządu.

 

Załączniki:

Formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_ZWZ_21_czerwca_2022

Formularz_pelnomocnictwa_ZWZ_21_czerwca_2022

Informacja_liczba_akcji_i_głosów_ZWZ_21_czerwca_2022

Ogłoszenie_Zarządu_o_zwołaniu_ZWZ_21_czerwca_2022

Projekty_uchwal_na_ZWZ_United_Label_S.A._21_czerwca_2022

United_Label_Podział_Zysku