Zakres stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” przez United Label S.A.