Treść uchwał podjętych na ZWZ United Label S.A._28 czerwca 2021 r.