Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Treść raportu:

Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”). informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach:

• raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r.;
• raport roczny za 2023 r. – 20 marca 2024 r.;
• raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.;
• raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO