Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Treść:

Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”). informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 12 maja 2023 r.;
    • raport roczny za 2022 r. – 15 marca 2023 r.;
    • raport kwartalny za II kwartał 2023 r. – 11 sierpnia 2023 r.;
    • raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 10 listopada 2023 r.Jednocześnie Spółka informuje, że korzysta z możliwości zwolnienia z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego (IV kw. 2022 r.) przekazując raport roczny nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO