Raport okresowy za II kwartał 2023 roku

Temat: Raport okresowy za II kwartał 2023 roku

Treść:

Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2023 roku.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Raport okresowy za II kwartał 2023 roku