Raport okresowy za I kwartał 2024 roku

Temat: Raport okresowy za I kwartał 2024 roku

Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka“) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2024 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd:

Darren Newnham – Prezes Zarządu

 

Załącznik: Raport okresowy za I kwartał 2024 roku