Raport okresowy za I kwartał 2022 roku

Typ raportu: EBI (okresowy, kwartalny)

Temat: Raport okresowy za I kwartał 2022 roku

Treść:

Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Darren Newnham – Prezes Zarządu

2022.05.13_United Label_Raport okresowy za I kwartał 2022 roku