Raport bieżący nr 7/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący nr 7/2021 (raport ESPI)

31 maja 2021 r.

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał 

Zarząd Spółki United Label Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 r., na godzinę 11.00, w Warszawie przy ul. Rondo Daszyńskiego 2B, w budynku The Warsaw Hub, na 23 piętrze („ZWZ”).

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
– treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 28 czerwca 2021 r.,
– projekty uchwał na ZWZ,
– formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ,
– formularz pełnomocnictwa na ZWZ.

Załączniki:
Wniosek Zarządu United Label S.A. w sprawie rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2020
Ogłoszenie Zarządu United Label S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty Uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie United Label S.A.
Formularz pełnomocnictwa na ZWZ
Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ

Tomasz Litwiniuk – Prezes Zarządu