Raport bieżący nr 5/2021 (raport ESPI)

16 marca 2021 r.

Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku informuje, że zgodnie z szacunkami Emitenta szacowane przychody ze sprzedaży gry “RÖKI” _”Gra”_ w dniu 15 marca przekroczyły poziom łącznych kosztów produkcji i marketingu Gry.

Podstawa prawnaart. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Tomasz Litwiniuk – Prezes Zarządu