Raport bieżący nr 4/2024

Temat: Podpisanie umowy z firmą audytorską  o badanie sprawozdań finansowych

Treść raportu: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka“) informuje, że w dniu 7 marca 2024 roku Spółka podpisała umowę o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych z firmą audytorską Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4055. Przedmiotem umowy jest badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2024 i 2025.

Wybór firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 1/12/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2024 oraz rok obrotowy 2025.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd:

Darren Newnham – Prezes Zarządu