Raport bieżący nr 4/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący nr 4/2021

23 luty 2021 r.

Tytuł: Zawarcie umowy na portowanie gry Tails of Iron

Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 23 lutego 2021 r. zawarł ze spółką Pingle Studio z siedzibą na Cyprze („Kontrahent”) umowę o świadczenie usług w zakresie przygotowania portu gry „Tails of Iron” („Umowa”) („Gra”).

Umowa dotyczy przygotowania przez Kontrahenta portu Gry na konsole PlayStation oraz Xbox – poprzedniej i nowej generacji (tj. PS4, PS5, Xbox X/S, Xbox One).

Zamiarem Emitenta jest wydanie Gry w tym samym czasie, na wszystkie najważniejsze platformy tj. PS4, PS5, Xbox X/S, Xbox One, Nintendo Switch oraz PC. W ocenie Emitenta premiera Gry w tym samym czasie na wszystkie platformy pozwoli Emitentowi na efektywniejsze zarządzanie budżetem marketingowym oraz zwiększy potencjał sprzedażowy Gry. Emitent przewiduje, że premiera Gry będzie mieć miejsce w drugiej połowie 2021 roku.

Wynagrodzenie Kontrahenta zostało określone ryczałtowo i nie odbiega od warunków rynkowych podobnych umów zawieranych w obrocie dotyczących portowania gier. Kontrahentowi nie przysługuje żadna część dochodów ze sprzedaży Gry.

W ocenie Emitenta powyższe informacje mogą mieć znaczący wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Tomasz Litwiniuk – Prezes Zarządu