Raport bieżący nr 3/2024

Temat: Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

Treść raportu:

Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) w związku z pkt 14 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”, niniejszym informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku “NewConnect”, tj. niedotrzymaniu terminu przekazania informacji o wygaśnięciu umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy.
Jednocześnie Zarząd Spółki wyjaśnia, że obowiązek ten został wykonany przez Spółkę poprzez publikację w/w informacji w raporcie bieżącym nr 2/2024 z dnia 6 lutego 2024 roku.
Zarząd Spółki wskazuje, iż powodem naruszenia było niedopatrzenie o charakterze incydentalnym. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Zarząd:
Darren Newnham – Prezes Zarządu