Raport bieżący nr 3/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący nr 3/2021

1 luty 2021 r.

Treść raportu: Informacja o zawarciu istotnej umowy przez Emitenta dotyczącej portowania „Eldest Souls” na nową i poprzednią generację konsol.

Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 1 lutego 2021 r. zawarł ze spółką Pingle Studio z siedzibą na Cyprze („Kontrahent”) umowę o świadczenie usług w zakresie przygotowania portu gry „Eldest Souls” („Umowa”) („Gra”). Umowa dotyczy przygotowania przez Kontrahenta portu Gry na konsole PlayStation oraz Xbox – poprzedniej i nowej generacji (tj. PS4, PS5, XBOX, XBOX series X/S).

Zamiarem Emitenta jest wydanie Gry w tym samym czasie na wszystkie platformy, zarówno te, o których Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym, tj. na PC oraz Nintendo Switch, jak również na wskazane powyżej platformy, za których port odpowiedzialny będzie Kontrahent.

W związku z ww. zamiarem Emitenta jednoczesnego wydania Gry na wszystkie wskazane powyżej platformy, Emitent przewiduje, że premiera Gry będzie mieć miejsce w II kwartale 2021 roku, a nie – jak było wskazywane w Dokumencie Informacyjnym – w I kwartale 2021 roku. W ocenie Emitenta premiera Gry w tym samym czasie na wszystkie platformy pozwoli Emitentowi na efektywniejsze zarządzanie budżetem marketingowym oraz zwiększy potencjał sprzedażowy Gry. 

Wynagrodzenie Kontrahenta zostało określone ryczałtowo i nie odbiega od warunków rynkowych podobnych umów zawieranych w obrocie dotyczących portowania gier. Kontrahentowi nie przysługuje żadna część dochodów ze sprzedaży Gry. Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego lista graczy oczekujących na zakup Gry (tzw. wishlista) przekroczyła poziom 91 tys.

W ocenie Emitenta powyższe informacje mogą mieć znaczący wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta. 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Tomasz Litwiniuk – Prezes Zarządu