Raport bieżący nr 2/2024

Temat: Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Treść raportu:

Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że w dniu 12 stycznia 2024 roku wygasła umowa zawarta przez Spółkę z INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, na pełnienie przez INC S.A. funkcji Autoryzowanego Doradcy w rozumieniu Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect. Umowa z INC S.A. była zawarta na czas określony i nie została przedłużona.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd:
Darren Newnham – Prezes Zarządu