Raport bieżący nr 1/2021 (raport ESPI)

Temat: Wyniki sprzedaży gry “RÖKI”

Treść raportu:

Zarząd spółki United Label S.A. zsiedzibą w Warszawie “Spółka”, “Emitent” informuje, że łączne szacunkowe przychody ze sprzedaży gry “RÖKI” od daty jej premiery na platformie PC, tj. od dnia 23 lipca 2020 roku, do dnia 6 stycznia 2021 roku na wszystkich platformach, na których gra została wydana PC oraz Nintendo Switch, przekroczyły poziom 1 mln zł i osiągnęły wartość blisko 1,1 mln złotych. Wskazana kwota uwzględnia prowizje na rzecz platform dystrybucji oraz współwydawcy. Poziom dotychczasowych przychodów zbliża się zatem do poziomu łącznych nakładów poniesionych przez Spółkę na tę grę. Zarząd Spółki ocenia, że gra osiągnie całkowity zwrot z inwestycji w I kwartale 2021 r.

W okresie od dnia premiery gry “RÖKI” do dnia 6 stycznia 2021 roku, według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, wolumen sprzedaży tej gry na obu platformach osiągnął 33 tys. sztuk a przychody ze sprzedaży gry przynależne Emitentowi wyniosły blisko 1,1 mln zł. Platforma Nintendo Switch jest wiodącą platformą w realizacji przychodów z gry “RÖKI”. Po pokryciu nakładów na produkcję i marketing gry Emitent będzie dzielił się przychodami ze sprzedaży gry z deweloperem, tj. Polygon Treehouse, przy czym Spółka zachowa istotny udział w przychodach ze sprzedaży. Zdaniem Zarządu Spółki gra “RÖKI” będzie miała istotny wpływ na wyniki Spółki przynajmniej do końca 2023 roku.

Tomasz Litwiniuk – Prezes Zarządu