Raport bieżący 6/2021 (raport ESPI)

23 kwietnia 2021 r.

Informacja o zawarciu istotnej umowy przez Emitenta

Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2021 r. zawarł ze spółką Super Rare Games Ltd. z siedzibą w Londynie („Kontrahent”) umowę licencyjno-dystrybucyjną dotyczącą gry „Röki” („Umowa”) („Gra”). Umowa dotyczy udzielenia przez Emitenta licencji do korzystania z Gry i wszystkich praw własności intelektualnej związanych z Grą na potrzeby produkcji i dystrybucji fizycznej wersji Gry, która będzie udostępniana przez Kontrahenta na platformie Nintendo Switch. 

Super Rare Games Ltd. to globalny wydawca i dystrybutor gier. Wydanie fizycznej, a zarazem limitowanej wersji Gry na Nintendo Switch to kolejny element długotrwałej monetyzacji tytułu.

W ocenie Emitenta Umowa może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10% przychodów osiągniętych przez Emitenta ze sprzedaży Gry w 2020 roku.

Podstawa prawnaart. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Tomasz Litwiniuk – Prezes Zarządu