EBI 7 2021 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu United Label SA 28 VI 2021 r.