Raport okresowy za III kwartał 2023 roku

Temat: Raport okresowy za III kwartał 2023 roku Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2023 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i...

Raport okresowy za II kwartał 2023 roku

Temat: Raport okresowy za II kwartał 2023 roku Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2023 roku.   Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące...

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 r.

Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 r. Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2023 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano...

Raport bieżący ESPI nr 5/2023

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu United Label S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r. Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2023 roku („ZWZ”)...

Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

Temat: Raport okresowy za I kwartał 2023 roku Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2023 roku.   Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące...

Raport roczny za rok 2022

Temat: Raport roczny za rok 2022 Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2022. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO Darren Newnham - Prezes Zarządu 2023_03_15_Jednostkowy raport roczny...

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”). informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach: raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 12 maja 2023 r.; • raport roczny za 2022...