DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY  United Label S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  Download